Drewmix – krzesła, stoły, taborety i zestawy stołowe

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dostawcą surowca drzewnego do produkcji naszych mebli są Lasy Państwowe, które posiadają certyfikat PEFC i dbają o zrównoważoną gospodarkę leśną.
Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.
Wybierając meble od producentów, którzy pozyskują surowiec ze sprawdzonych źródeł masz bezpośredni wpływ na zachowanie środowiska naturalnego w pierwotnym stanie

Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz lokalnej społeczności. Wspieramy działania charytatywne szczeblu lokalnym jak również krajowym.
Wspomagamy działalność instytucji i organizacji pozarządowych. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak m.in. Szlachetna Paczka oraz organizujemy zbiórki wewnętrzne.